Homeopathie 023

 
 

Het woord homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden Homoios (=gelijkend) en pathein (=lijden). Een patient krijgt een geneesmiddel toegediend dat, als dit door een gezond mens wordt ingenomen, bij die gezonde mens ziekteverschijnselen teweeg brengt die lijken op het ziektebeeld van de patient. Homeopathie is een 'empirische' geneeswijze. D.w.z. een methode die door veel onderzoek en ervaring tot stand is gekomen.

 

Wat is homeopathie?

Klassieke Homeopathie behandelt de gehele mens en roept de zelfgenezende krachten van het lichaam in om verbetering van alle klachten te bewerkstelligen. Klassieke Homeopathie werkt holistisch en zal bij chronische ziekten altijd een geneesmiddel selecteren dat op de constitutie (in)werkt. Onder constitutie te verstaan: de gesteldheid, het 'gestel', de algemene aanleg van het lichaam - mede bepaald door de individuele verschillen in lichaamsbouw, orgaanontwikkeling en reactiewijze tussen de afzonderlijke mensen. Vanzelfsprekend speelt ook uw geestelijke geaardheid - de manier waarop u op invloeden van buitenaf reageert - een belangrijke rol bij de bepaling en de gekozen dosering van een medicijn.

Werkwijze

Klassieke homeopathie Basoski

06 - 39 78 41 92